Sympozjum muzelnictwa

Muzeum Regionalne w Stepnicy zorganizowało Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego, którego wiodącym tematem były problemy związane z digitalizacją zbiorów, jej znaczenie w pracy i funkcjonowaniu współczesnych muzeów. Jednym z kluczowych tematów poruszonych na sympozjum było zastosowanie narzędzi cyfrowych do badań muzeologicznych. Temat obejmował między innymi narzędzia cyfrowe wykorzystywane w muzelnictwie – wewnętrzne bazy danych inwentaryzatorskie, muzea cyfrowe. Mieliśmy okazję wziąć udział w rozmowie na temat przyszłości cyfryzacji w muzelnictwie.

Jak zwykle dyskutowano również na temat przyszłości, rozwoju i współpracy placówek.
W Sympozjum wzięło udział 20 muzeów z całej Polski. Organizatorzy sympozjum: Muzeum Regionalne w Stepnicy Wójt Gminy Starostwo Powiatowe.

Mieliśmy zaszczyt zaprezentować dwa referaty o tematach:
„Prezentacja programu do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych”
„Udostępnianie informacji o zbiorach w Internecie”